เกี่ยวกับเรา

Nirvana Daii [NVD] เป็นการรวมบริษัทฯ ระหว่าง Nirvana Group ก่อตั้งเมื่อปี 2548 และ Daii Group ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยมีการวางโครงสร้างองค์กรใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนงาน Project Development ได้แก่ โครงการบ้านอยู่อาศัย (Beyond, Icon, intro) สำนักงานโฮมออฟฟิศ (@Work) ทาวน์โฮม (Define, Cover, Cluster) คอนโดมิเนียม (River Fronted Project) ส่วนงาน Home Builder และบ้านดีจิ (Deeji), ส่วนงาน Home Product ได้แก่ รั้ว (Fenzer) ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมเอเทค (Atech) ซึ่งการรวมตัวครั้งนี้จะทำให้เราเป็น Living Solution ได้อย่างครบวงจร

ความหมายของ Nirvana

เนอวานา คือ งานศิลปะที่มีชีวิต เป็นความรู้สึกและอารมณ์ที่แทรกตัวอยู่ในทุกอณูของชีวิต เป็นต้นกำเนิดของความสุขทั้งมวล พร้อมเติมช่องว่างที่ขาดหายของคำว่า “บ้าน” และ “ครอบครัว” และการเติบโตจากวันนี้สู่อนาคต… ไม่ว่า คุณจะเลือกเป็นส่วนหนี่งของ “บ้านเนอวานา” ในสไตล์ใด บ้านเดี่ยว 3 ชั้น บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โฮมออฟฟิศ ทาวน์เฮาส์ ศิลปะและความสุข…ที่มีชีวิตสไตล์ “เนอวานา” ก็พร้อมสรรค์สร้างขึ้นอย่างละเมียดละมัย บนโลเคชันที่ดีที่สุดใจกลางเมือง บนเส้นทางที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคน

เรื่องราวแห่งความสำเร็จ

รวบรวมเรื่องราวแห่งความสำเร็จ

 • ทุนจดทะเบียน 1,130 ล้านบาท
 • มีโครงการมากกว่า 10 โครงการ
 • กว่า 11 ปีของความสำเร็จ
 • บริษัทในเครือทั้งสิ้น 9 บริษัท

บริษัทในเครือ

 • บ.เนอวอนา พระราม 9 จำกัด 150,000,000 บาท
 • บ.เนอวอนา คอนสตรัคชั่น จำกัด 140,000,000 บาท
 • บ.เนอวอนา ยู จำกัด 80,000,000 บาท
 • บ.เอ็นวีดีเอ จำกัด 65,000,000 บาท
 • บ.เนอวานา ริเวอร์ จำกัด 305,000,000 บาท
 • บ.คิวเทค โปรดักส์ จำกัด 10,000,000 บาท
 • บ.เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 7,000,000 บาท
 • บ.ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด 8,000,000 บาท
 • บ.เนอวานา ไดวะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 421,000,000 บาท
 • รวมทุน 1,186,000,000 บาท