3 บทบาทสำคัญของแสงสว่างที่มีต่อการทำงานของพนักงานออฟฟิศ

ช่องทางอื่น ๆ

12/11/2018

3 บทบาทสำคัญของแสงสว่างที่มีต่อการทำงานของพนักงานออฟฟิศ3 บทบาทของแสงสว่างในออฟฟิศกับผลกระทบต่อสุขภาพ

ในการทำงาน มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน แต่ปัจจัยหนึ่งที่มักถูกมองข้าม นั่นคือ แสงสว่างภายในออฟฟิศ ซึ่งการจัดแสงอย่างเหมาะสมไม่เพียงช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับบริษัท จากการวิจัยหลายชิ้นยังชี้ว่าแสงสว่างมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต ความคิดสร้างสรรค์ สมาธิและอารมณ์ในการทำงาน อีกทั้งยังลดอัตราการเจ็บป่วยของพนักงานได้อีกด้วย

แสงสว่างกับผลกระทบต่อสุขภาพกาย

แสงสว่างเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์อย่างแนบแน่น เนื่องจากในร่างกายของเรามีระบบการทำงานที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ ลักษณะคล้ายมีโปรแกรมตั้งเวลาระบบให้ขับเคลื่อนไปตามวงจรของวัน (Circadian Rhythm) ที่สัมพันธ์กับการหมุนของโลกและดวงอาทิตย์ หรือที่หลายคนรู้จักกันว่านาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพ (Biological Clock) โดยระบบดังกล่าวส่งผลต่อการใช้ชีวิต ระดับการใช้พลังงาน และความรู้สึกตื่นตัวหรือง่วงเหงาหาวนอน จากการศึกษาหลายชิ้น อาทิ The Journal of Clinical Sleep Medicine พบว่าพนักงานที่ทำงานในห้องที่มีหน้าต่างและมีแสงสว่างเพียงพอ มีการตื่นตัวในกิจกรรมด้านกายภาพ และมีการหลับอย่างมีคุณภาพในยามกลางคืนมากกว่า

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานในสถานที่ทำงานของ University of Twente ร่วมกับ VU Amsterdam และ CBRE พบว่าการทำงานภายใต้สภาพแสงที่ตรงกับรอบของดวงอาทิตย์ คือ เป็นแสงโทนอบอุ่นในตอนเช้า แสงสว่างจ้าในตอนกลางวัน และแสงสลัวในตอนเย็น สามารถทำให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เพิ่มสูงขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ พนักงาน 76 เปอร์เซ็นต์รู้สึกมีความสุข กระฉับกระเฉงมากขึ้น และครึ่งหนึ่งของพนักงานที่ทำการทดลองยังบอกว่าพวกเขารู้สึกถึงสภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น การเข้าถึงแสงธรรมชาติ จึงส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพกายของคนทำงาน

นอกจากนี้ การจัดไฟที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้องมืดทึม ห้องที่มีแสงบาดตา (Glare) หรือการใช้หลอดไฟคุณภาพต่ำ ยังส่งผลลบให้แก่สุขภาพทางกายของคนทำงานอีกด้วย เช่น กล้ามเนื้อตาล้าจากการเพ่งมองในที่แสงสว่างน้อย อาการปวดหัวไมเกรน อันเนื่องจากแสงกระพริบ (Flicker) ของแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ และอุบัติเหตุจากการทำงานอื่นๆ ฉะนั้นการเลือกหลอดไฟให้เหมาะกับห้อง ก็จัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้ performance ในการทำงาน

แสงสว่างกับผลกระทบต่อสุขภาพจิต

แสงสว่างกับผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

แสงสว่าง ไม่เพียงมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพกายของมนุษย์เท่านั้น แสงสว่างยังส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของคนเราอีกด้วย โดยมีหลักฐานจากการศึกษาหลายชิ้น ชี้ว่าแสงที่สว่างสดใส กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซโรโทนิน หรือฮอร์โมนสุข ที่ช่วยยกระดับด้านอารมณ์ กระตุ้นความรู้สึกถึงการมีพละกำลัง และมีผลต่อความคิดในเชิงบวก ที่ช่วยกระตุ้นและชักจูงใจในการทำงานในแต่ละวัน

ในขณะที่ห้องที่มีแสงน้อย มืดทึมตลอดทั้งวันนั้น ส่งผลเสียอย่างมากให้แก่สภาวะจิตใจของคนทำงาน จากการวิจัยพบว่าระดับคอร์ติซอล หรือฮอร์โมนความเครียดในกลุ่มผู้ที่ทำงานในห้องไร้หน้าต่าง และห้องที่มืดทึมนั้น สูงกว่ากลุ่มคนที่ทำงานในห้องที่มีหน้าต่างอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะผิดปกติทางอารมณ์ เพิ่มความเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้าอีกด้วย

แสงสว่างกับผลผลิตและความคิดสร้างสรรค์

บทบาทของแสงสว่างที่มีผลต่อสมาธิและความคิดสร้างสรรค์

เมื่อเรื่องสมาธิและแสงสว่างมีความสัมพันธ์กันในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ทำให้แสงสว่างเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีการทดลองพบว่าการทำงานภายใต้แสงสว่างที่เพียงพอ ลดความผิดพลาดได้สูงถึง 60% เลยทีเดียว เพราะแสงสว่างช่วยให้ดวงตาสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมองเห็นรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากความความสว่างแล้ว อุณหภูมิสีของแสงไฟ ยังมีบทบาทต่อการเพิ่มผลผลิตในการทำงานต่างๆ อีกด้วย โดยแสงสีฟ้าในหลอดไฟ Cool White (อุณหภูมิแสง 4,600K ขึ้นไป) ส่งผลในการลดระดับเมลาโทนิน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว สร้างสมาธิจดจ่อต่องานได้ดี ช่วยให้เกิดความแม่นยำในการทำงานสูง แต่อาจก่อให้เกิดผลเสียบางประการ เช่น อาการเหนื่อยล้า และอาจสร้างปัญหาในการนอนหลับช่วงกลางคืน

ในขณะที่แสงไฟอุณหภูมิแสงระดับกลาง หรือ Natural White นั้น มีแสงที่สร้างความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายมากกว่า ในขณะเดียวกัน ยังมีแสงสีฟ้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวได้อีกด้วย เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ทำงานทั่วไป รวมถึงห้องประชุม ห้องระดมความคิด ในขณะที่แสงโทนอุ่นอย่าง Warm White กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้ดี อันเป็นภาวะเหมาะสมต่อการทำงานสร้างสรรค์ รวมถึงอาจนำมาใช้ในโซนพักผ่อนสำหรับพนักงาน เพื่อช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าได้อย่างดีอีกด้วย

เพราะเราเข้าใจดีว่าแสงสว่างคือปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะแสงสว่างจากธรรมชาติ Nirvana @WORK โฮมออฟฟิศที่ผ่านการคิดรอบด้าน จึงจัดเต็มในเรื่องการเปิดรับแสงธรรมชาติ เพื่อเป้าหมายการทำงานที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน แวะเยี่ยมชมโครงการเพื่อพบคำตอบของบรรยากาศในการทำงานภายใต้แสงสว่างจากธรรมชาติด้วยตัวคุณเองได้ที่ Nirvana @WORK Sales Gallery โฮมออฟฟิศ 2 ทำเลศักยภาพ ติดถนนใหญ่ โฮมออฟฟิศเกษตรนวมินทร์และโฮมออฟฟิศรามอินทรา

#DetailsMakeMagic #Design #NirvanaHome #NirvanaDaii #goo.gl/oEVbcq #instagram.com/nirvana_daii