5 เทรนด์ Eco-Friendly กับการออกแบบอย่างยั่งยืนที่ต้องรู้

ช่องทางอื่น ๆ

13/08/2019

Eco-Friendly Construction Trends อัพเดทเทรนด์การก่อสร้างอย่างยั่งยืน Eco-Friendly 5 เทรนด์สำคัญที่ต้องรู้ ของการออกแบบอย่างยั่งยืน

ทุกวันนี้เทรนด์ Eco-Friendly แทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา ไม่เว้นงานออกแบบและการก่อสร้างบ้านที่หยิบเอาประเด็นความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินการ ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบ Minor Change ที่โฟกัสแค่ว่าจะเซฟพลังงานหรือประหยัดน้ำได้เท่าไหร่บ้าง แต่คือการคำนึงตั้งแต่โครงสร้างที่เหมาะกับสภาพอากาศหรือภูมิประเทศ การออกแบบที่ตอบสนองทั้ง Function และ Emotion รวมถึงการเลือกวัสดุปลอดสารพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อหมดอายุการใช้งาน โดยปรากฏเป็นรูปเป็นร่างผ่าน 5 เทรนด์สำคัญ ดังนี้

1. เทรนด์ Eco-Friendly ธรรมชาติรายล้อมด้วย Biophilic Design

เพราะธรรมชาติคือจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตและมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ตั้งแต่เกิด แต่ด้วยความเจริญทางวัตถุและการเติบโตของสังคมเมืองทำให้เราค่อยๆ ห่างจากธรรมชาติจนทำให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพถดถอย โดยงานวิจัยของ Researchgate.com พบว่าคนที่อาศัยในชุมชนที่มีการปลูกต้นไม้เบาบางมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มากกว่าคนที่อยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียว ดังนั้นเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี นักออกแบบจึงหวนกลับมาที่แนวคิด Biophilic Design หรือการออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติ โดยดึงองค์ประกอบอย่างต้นไม้ สายน้ำ สายลม และแสงเงามาดีไซน์เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สวยงาม การจัดสรรพื้นที่ปลูกต้นไม้ให้ได้มากที่สุดแม้ในพื้นที่จำกัด เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยทั้งในแง่การใช้งานและอารมณ์ความรู้สึก

Eco-Friendly การออกแบบอย่างยั่งยืนกับ Biophilic Design

2. เทรนด์ Eco-Friendly การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บ้านแต่ละหลังมีสัดส่วนการใช้พลังงานกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ พร้อมๆ กับมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนมาก แม้จะมีการรณรงค์ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานอย่างเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือหลอดไฟแอลอีดีให้กับลูกบ้านล่วงหน้าแล้ว แต่ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง ดังนั้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์จึงลงทุนมากขึ้น ด้วยการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ผนังเพิ่มชั้นฉนวนป้องกันความร้อน หน้าต่างสะท้อนแสงยูวี หลังคาแบบ Shingle Roof ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อแสงแดด ไม่สะสมความร้อน หรือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งทั้งหมดสามารถลดการใช้พลังงานของอาคารได้ด้วยการศึกษาวิธีประหยัดแอร์

Eco-Friendly การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เทรนด์ Eco-Friendly กับนวัตกรรม Smart Home

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อชีวิตสะดวกสบาย Internet of Things เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้นวัตกรรม Smart Home เกิดขึ้นจริงผ่านระบบ Home Automation โดยทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สื่อสารเชื่อมโยงกันได้และสามารถควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ซึ่งกำลังเป็นบรรทัดฐานการก่อสร้างบ้านที่สร้างความยั่งยืน (Sustainability) เนื่องจากช่วยลดปัญหาการเปิดไฟ เปิดแอร์ทิ้งไว้ รวมทั้งสร้างสมดุลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในแบบ Eco-Friendly เช่น การคำนวณการส่องสว่างของแสงอาทิตย์เพื่อกำหนดการเปิด-ปิดหลอดไฟในบ้านเท่าที่จำเป็น หรือระบบปรับและระบายอากาศ HVAC ที่ช่วยรักษาอุณหภูมิของห้องอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

4. เทรนด์ Eco-Friendly กับความปลอดภัยและสุขภาวะ

เป้าหมายสูงสุดของการออกแบบและสร้างบ้านคือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย การเป็นเช่นนั้นได้ต้องเกิดจากความเข้าใจในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยและความสุขที่ยั่งยืนซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการจัดสรรสภาพแวดล้อมที่ดีในแบบ Eco-Friendly อย่างเช่นการออกแบบแปลนบ้านลักษณะตัว L ทำให้มีหน้าต่างได้มากกว่าหนึ่งด้านจึงรับแสงธรรมชาติได้ดีขึ้น ซึ่งเราต่างทราบกันดีว่าแสงธรรมชาตินั้นมีคุณมหาศาลต่อการดำรงชีวิต หรือการออกแบบฝ้าเพดานสูง Double Space เพื่อการไหลเวียนอากาศที่ดี ลดปัญหากลิ่นอับ ไรฝุ่นสะสม จึงสูดลมหายใจได้อย่างมั่นใจ

Eco-Friendly นวัตกรรม Smart Home สร้างสมดุลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เทรนด์ Eco-Friendly ด้วยการจัดภูมิสถาปัตย์เพื่อความยั่งยืน

นอกจากพื้นที่ภายในบ้านแล้ว พื้นที่ภายนอกหรือภูมิสถาปัตย์ก็ช่วยส่งเสริมเทรนด์ Eco-Friendly โดยเราเห็นได้ชัดจากความพยายามสร้างพื้นที่สีเขียวในรูปแบบต่างๆ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมากกว่าแค่สนามหญ้าสวยๆ ทั้งการจัดสวนแนวตั้งที่เป็นการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าสูงสุด การสร้างแปลงผักสวนครัวในชุมชนทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองพร้อมๆ กับมีส่วนช่วยดูแลโลกใบนี้ด้วยการลดการใช้พลังงานด้านการขนส่งและทรัพยากรบางประเภท และการเลือกปลูกพรรณพืชพื้นถิ่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลต้นไม้ เป็นต้น การจัดพื้นที่เอาท์ดอร์สีเขียวเหล่านี้ยังส่งเสริมด้าน Wellbeing และเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคลำดับต้นๆ อีกด้วย  

การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 เทรนด์นี้ได้กลายเป็นหัวใจในการสร้างสรรค์บ้านเนอวานา ที่พร้อมปฏิวัติการดีไซน์ให้ทันสมัย เคียงข้างไปกับธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสรรสร้างความสุขอันยั่งยืนตลอดไป

#DetailsMakeMagic #Design #NirvanaHome #NirvanaDaii#NirvanaLivingRevolution #NaturalModern