เจาะทำเลอุดรธานี ศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาคศักยภาพสูง

ช่องทางอื่น ๆ

22/03/2019

เจาะทำเลอุดรธานี ศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาคศักยภาพสูง

อุดรธานี ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ทำเลศักยภาพ น่าลงทุนในอนาคต

ในระยะ 5-7 ปีที่ผ่านมา หากให้ระบุถึงเมืองที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดของไทย อุดรธานี กลายเป็นลิสต์อันดับต้นๆ ที่คนนึกถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีนโยบายเปิดการค้าเสรี AEC ทำให้จังหวัดใหญ่ชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแห่งนี้กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากในฐานะศูนย์กลางการค้าและคมนาคมของภูมิภาค

Nirvana จะพาท่านไปสำรวจการขยายตัวและเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี ฐานที่มั่นแห่งอนาคตที่ Nirvana BEYOND ภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์มุมมองใหม่แห่งการใช้ชีวิต มอบความเหนือระดับยิ่งกว่าบนทำเลที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของ Prime Location

อุดรธานีในฐานะศูนย์กลางการค้า

อุดรธานี ศูนย์กลางเศรษฐกิจด้านการค้าและภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธานี แหล่งอารยธรรมความเจริญเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงเวลาทั้งเฟื่องฟูและซบเซาหมุนเวียนเปลี่ยนไป อย่างหนึ่งที่ยังคงอยู่คือการดำรงตนเป็นหัวเมืองสำคัญแห่งลุ่มน้ำโขง ด้วยมีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้อุดรธานี เติบโตอย่างมั่นคงมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบัน อุดรธานี คือศูนย์กลางเศรษฐกิจและเป็นที่ตั้งตลาดสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค มีสินค้าการเกษตรทั้งในประเทศและจากประเทศจีนกลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงหรือ Greater Mekhong Subregion (GMS - ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียตนาม และจีน) กว่า 1,000 คัน/วัน ด้วยมูลค่าซื้อขายกว่า 120 ล้านบาท/วัน *

สิ่งยืนยันเศรษฐกิจของอุดรธานีในฐานะศูนย์กลางการค้าแห่งภูมิภาค ยังเห็นได้ชัดจากย่านใจกลางเมืองและรอบๆ คราคร่ำไปด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เอาท์เล็ท และศูนย์ค้าปลีก-ส่งมากมาย อาทิ CentralPlaza ตึกคอม โบ๊เบ๊ โฮมโปร บุญถาวร เป็นต้น และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุดรธานีอีกด้วย

อุดรธานีและศักยภาพในฐานะฮับการเดินทาง

อุดรธานี ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่ง

การเติบโตอย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่องของอุดรธานี ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยสนับสนุนสำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือ การเป็นจุดยุทธศาสตร์ในด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งรถ ราง และอากาศ โดยจังหวัดอุดรธานีมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ส่งผลให้ชาว สปป.ลาว นิยมเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดอุดรธานี ในขณะเดียวก็เชื้อเชิญให้นักธุรกิจอุดรฯ ไปลงทุนในสปป.ลาว อีกด้วย ด้วยอุดรธานีมีธุรกิจ อุตสาหกรรมแทบทุกประเภท

ในด้านการขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับการยกระดับให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติถือว่ามีศักยภาพสูงอันดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยมีจำนวนเที่ยวบินต่อวันสูงที่สุดในภาคอิสาน และมีจำนวนผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 2 รองจากสนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่เท่านั้น ในขณะที่การขนส่งสินค้าสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

นอกจากนี้ อุดรธานียังได้อานิสงส์จากยุทธศาสตร์ One belt, one road ของจีน อันเป็นแนว corridor ตามแผนพัฒนาระบบทางรถไฟทางคู่ของรัฐบาลไทย และแนวเส้นทางโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน

อุดรธานีในฐานะเมืองจุดหมายปลายทาง

อุดรธานีเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ล้อมรอบไปด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์

ความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจของอุดรธานี มีทั้งหมด 3 ธรรม อันได้แก่

1. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม และคำชะโนด

2. แหล่งธรรมมะ ด้วยเป็นจังหวัดที่มีวัดวาอาราม เกจิอาจารย์และพระสายปฏิบัติอยู่ทั่วจังหวัด

3. แหล่งวัฒนธรรม เช่น อารยธรรมบ้านเชียง และการเป็นศูนย์กลางของผ้าทอมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นอกจากนี้ อุดรธานียังมีความพร้อมในการยกระดับเป็นเมืองของการจัดการประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการ หรือ MICE City (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) ในฐานะที่เป็นประตูสู่กลุ่มประเทศ GMS

ไม่เพียงแต่การดึงดูดในแง่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวความเจริญทางเศรษฐกิจเท่านั้น อุดรธานียังเป็นเมืองที่น่าอยู่ ด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย เพราะการกลับมาใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี จึงเกิดการค้าขายมากขึ้น กำลังซื้อสูงขึ้น จึงเกิดธุรกิจไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการเหล่านี้อีกด้วย

ทุกวันนี้ อุดรธานี จึงกลายเป็นเมืองแห่งโอกาสทั้งในด้านธุรกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว รวมไปถึงการอยู่อาศัย ด้วยศักยภาพที่รอบด้านแบบ 360 องศา อีกทั้งยังมีความพร้อมที่จะก้าวต่อไปสู่การเป็นเมือง Smart City แห่งใหม่ ที่มอบ Smart Lifestyle ทั้งในด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การศึกษา การบริการ ไปจนถึงระบบขนส่งต่างๆ อีกด้วย

#DetailsMakeMagic #Design #NirvanaHome #NirvanaDaii#NirvanaLivingRevolution #NaturalModern #LiveBeyondTheNorm