ข่าวดีรับปีหนูทอง! เป็นเจ้าของบ้านเนอวานาได้ง่ายขึ้นด้วยเกณฑ์ LTV ใหม่

ช่องทางอื่น ๆ

23/01/2020

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น ด้วยการปรับการกำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำ หรือ อัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value - LTV) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. บ้านหลังแรก ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป สามารถกู้ได้เต็มมูลค่าของหลักประกัน หรือกู้ได้ 100% พร้อมทั้ง Top-up วงเงินเพิ่มอีก 10% สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าอยู่อาศัย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ต่อเติม ซ่อมแซม เป็นต้น และสำหรับบ้านหลังแรกที่มีมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไปนั้น วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10% (จากเดิม 20%)
  2. บ้านหลังที่ 2 ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 10% กรณีที่ผ่อนชำระบ้านหลังแรกมาแล้ว 2 ปี (จากเดิม 3 ปี) ส่วนบ้านที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้วางเงินดาวน์ขั้นนต่ำ 20%

ส่วนบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไปนั้น ยังคงยึดหลักเกณฑ์ LTV เดิม นั่นคือ กำหนดให้วางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 30%

#DetailsMakeMagic #Design #NirvanaHome #NirvanaDaii #NirvanaLivingRevolution #NaturalModern