Magic of Green Space กับพัฒนาการของเจ้าตัวน้อย

ช่องทางอื่น ๆ

04/12/2017

Magic of Green Space กับพัฒนาการของเจ้าตัวน้อย

ต้นไม้และธรรมชาติสีเขียวเป็นพื้นที่ที่เนอวานาให้ใส่ใจเป็นลำดับต้นๆ เพราะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วย Magic เมื่อได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ธรรมชาติมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของเราทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าอีกหนึ่ง Magic ของพื้นที่สีเขียว ส่งผลต่อพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างมหาศาลเลยทีเดียว

ธรรมชาติช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

ด้วยสภาวะการเติบโตของเมืองที่พื้นที่ทุกตารางเมตรต่างถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ทำให้พื้นที่สีเขียวน้อยลงเรื่อยๆ ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่ๆ จำนวนมากถูกตัดขาดจากธรรมชาติ และนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่จำกัดศักยภาพทางการเรียนรู้ของพวกเขา โดยทางองค์การอนามัยโลกได้ระบุถึงงานวิจัยหลายชิ้นที่ใช้เป็นหลักฐานบ่งชี้ได้ว่า พื้นที่สีเขียวส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญา และกระบวนการคิดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของเด็กๆ ทุกช่วงวัย อาทิ งานวิจัยจากสเปน พบว่าผลการอยู่ใกล้ธรรมชาติของเด็กวัย 7-10 ปี มีแนวโน้มที่จะมีความจำดีขึ้นราว 5-6% และมีสมาธิดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจากบ้านถึงพื้นที่สีเขียว โดยติดตามทดสอบพฤติกรรมเด็กตลอด 3 ช่วงอายุ ได้แก่ แรกเกิด 4-5 ปี และ 7ปี พบว่ายิ่งบ้านอยู่ใกล้สีเขียวมากเท่าไร ยิ่งมีสมาธิสูงขึ้น อีกทั้งยังมีการศึกษาอีกจำนวนหนึ่งที่บ่งชี้ว่า พื้นที่สีเขียวรอบๆ ตัวเด็กนั้น ช่วยลดแนวโน้มการเกิดภาวะสมาธิสั้น หรือ ADHD

สิ่งแวดล้อมสีเขียวสร้างสมดุลทางจิตใจ

ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ชวนค้นหาและยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ตื่นเต้น อีกทั้งช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ รู้สึกอยากเคลื่อนไหวขยับร่างกาย มีการศึกษาพบว่าเมื่อเด็กอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เด็กจะได้ทำกิจกรรมสำรวจ สังเกต เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวผ่านสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยและพืชพรรณหลากหลายชนิด ประสาทสัมผัสต่างๆ จึงได้รับการพัฒนาเต็มที่ อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะการคิด ความจำ และการสร้างสรรค์จินตนาการใหม่ๆ

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด คือ การลดความเครียด สร้างให้เกิดความมั่นใจในการที่จะลงมือทำหรือตัดสินใจบางอย่าง ซึ่งพบว่าเด็กชั้นป.4-6 ที่เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และการเขียนท่ามกลางธรรมชาติมีความเครียดน้อยลงกว่าตอนที่อยู่ในห้องเรียนหรือภายในบ้าน จากการศึกษาตลอด 700 ชั่วโมงที่เด็กๆ อยู่กับต้นไม้ใบหญ้านั้น เด็กไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเลย ต่างจากการเรียนในห้องเรียนที่มีแนวโน้มโต้เถียงรุนแรงด้วยถ้อยคำหยาบคาย

นอกจากนี้ พื้นที่สีเขียวยังส่งผลต่อเด็กช่วงวัยรุ่นอีกด้วย โดยการวิจัยหนึ่งในสหรัฐฯ พบว่าเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง 9-18 ปีที่โตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ต้นไม้ หรือสวน จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวน้อยกว่าเด็กที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่เพื่อนบ้านแออัด และเชื่อว่าการขยายพื้นที่สีเขียวตามย่านที่อยู่อาศัยชานเมืองซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กวัยรุ่นได้มากถึง 12% เลยทีเดียว

การเติบโตอย่างมีคุณภาพของลูกน้อยเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่เนอวานาให้ความสำคัญ เราจึงสรรสร้างพื้นที่สีเขียวไว้โดยรอบโครงการ และจัดแต่งภูมิทัศน์ให้แวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กๆ และเป็นพื้นที่ความสุขของทุกครอบครัวในการสัมผัสประสบการณ์ Magic of Green อย่างเต็มที่

#DetailsMakeMagic #MagicofGreen#NaturalElement #Fulfilling #Happiness #NirvanaHome #NirvanaDaii