Magic of Play สนามเด็กเล่น ...เล่น เรียน เสริมพัฒนาการ

ช่องทางอื่น ๆ

09/11/2017

Magic of Play สนามเด็กเล่น ...เล่น เรียน เสริมพัฒนาการ

สนามเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ของเล่นหลากสีสัน ทั้งสไลเดอร์ ชิงช้า เชือกปีนป่าย รวมไปถึงสนามหญ้าและกระบะทราย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่เพียงแต่เชิญชวนให้เด็กๆ ผจญภัยไปกับความสนุกเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และทักษะทางปัญญา

พัฒนาการทางด้านร่างกาย

พัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นประโยชน์อย่างแรกที่เห็นได้ชัดจากการปล่อยให้ลูกน้อยเข้ามายังสนามเด็กเล่น เด็กๆ จะได้ออกกำลังกายโดยไม่รู้ตัว ได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การกระโดด หรือการปีนป่ายเครื่องเล่นต่างๆ รวมไปถึงทักษะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก อย่างกล้ามเนื้อมือ ทำให้เด็กมีสามารถจับสิ่งของเล็กๆ ได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้น

ในขณะที่กำลังเล่นสนุก วิ่งไปมาสลับของเล่นกับเพื่อนๆ ยังเป็นการส่งเสริมการทำงานของอวัยวะภายใน ช่วยระบบการไหลเวียนโลหิตและหัวใจแข็งแรง หรือขณะเล่นม้าโยกก็ช่วยพัฒนาระบบหูชั้นในของเด็กให้เกิดความสมดุลมากขึ้น

พัฒนาการทางด้านอารมณ์

เด็กแทบทุกคน หากรู้ว่าจะได้มาสนามเด็กเล่นต่างดีใจและเฝ้าคอยเวลาสนุก ณ ที่แห่งนี้กันทั้งนั้น จึงไม่แปลกที่สนามเด็กเล่นจะมีผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็ก ความสนุกที่เกิดขึ้นทำให้เด็กกลายเป็นคนอารมณ์ดี ส่งผลต่อการทำงานของสมอง ทำให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ตลอด รวมทั้งมีสมาธิและจิตใจจดจ่อ

ในทางตรงกันข้าม หากเด็กถูกขัดจังหวะหรือจำกัดการเล่นในคำพูดของพ่อแม่ทำนองที่ว่า “อย่า” “เดี๋ยวตก” “ไม่เอา” “พอแล้ว” ก็สามารถบ่มเพาะความหวาดระแวง ไม่กล้าเสี่ยง ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองได้เช่นกัน

พัฒนาการทางด้านสังคม

สนามเด็กเล่นเป็นที่รวมของเด็กๆ จึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นในการสร้างทักษะทางสังคมให้กับลูกน้อยได้ทำความคุ้นเคยกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งไม่เพียงเรียนรู้ที่จะความรู้จักกับเพื่อนใหม่เท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้กฎกติกาที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆ เช่น รู้จักรอต่อคิวเพื่อเล่นชิงช้า การแบ่งปันของเล่น ความมีน้ำใจช่วยเหลือกัน รวมไปถึงการปฏิบัติตนเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรุ่นราวคราวเดียวกัน หรืออายุน้อยกว่า หรือต่างเพศด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การอยู่ท่ามกลางผู้คนมากหน้าหลายตายังช่วยพัฒนาทักษะการพูดและการฟังของเด็กๆ ได้อีกด้วย

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา

การเล่นเป็นการเรียนรู้ประเภทหนึ่งสำหรับลูกน้อย เมื่อเล่นแล้วเด็กจะเกิดการเรียนรู้ เช่น ในครั้งแรกเล่นสไลเดอร์ลงมาแล้วก้นกระแทก การเล่นในครั้งต่อไปเด็กจะเกิดการคิดแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรให้ลงมาแล้วไม่บาดเจ็บ เกิดการลองผิดลองถูกเพื่อจะแก้ปัญหา และรู้จักการตัดสินใจ

ความหลากหลายของเครื่องเล่นและบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ใกล้ชิดธรรมชาติของสนามเด็กเล่น ยังส่งเสริมให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมอยู่รอบตัว ช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต และการเปรียบเทียบจำแนกประเภทสิ่งที่สำรวจเจอมา

การเฝ้าดูลูกน้อยเติบโตขึ้น โดยมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีทักษะการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ ถือเป็นความสุขที่น่าอัศจรรย์สำหรับพ่อแม่ทุกคน บ้านเนอวานาจึงจัดพื้นที่สนามเด็กเล่นไว้ในทุกโครงการ เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่น ได้เรียนรู้ ท่ามกลางสังคมคุณภาพ

#DetailsMakeMagic #Happiness #Fulfilling#NirvanaHome #NirvanaDaii