แสงแดดและทิศทางลม ความสำคัญในการออกแบบให้บ้านอยู่สบาย

ช่องทางอื่น ๆ

05/01/2022

เพราะการออกแบบที่ดี คือการผสมผสานความสวยงามและฟังก์ชั่นได้อย่างลงตัว ที่ต้องเข้าใจในพื้นที่ เข้าใจถึงหัวใจผู้ใช้งาน และถ่ายทอดความรู้สึกที่ควรได้รับในงานออกแบบ อย่างเช่นการออกแบบบ้าน หัวใจนั้นคือความหมายของการอยู่สบาย และรู้สึกดีในทุกช่วงชีวิต ที่ต่อให้ผ่านไปนานเท่าไหร่ ฟังก์ชั่นก็ยังคงตอบโจทย์ ความสวยงามก็เป็นความรู้สึกที่ดีอย่างเช่นวันแรกที่ก้าวเข้ามา

ฟังก์ชั่นของบ้าน จึงต้องอาศัยหลักการออกแบบที่เข้าใจผู้อาศัย ที่สอดคล้องไปกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ ที่ต้องเข้าใจในเรื่องแสงและลมเป็นสำคัญ เพราะสำหรับประเทศไทยนั้นดวงอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นจากทิศตะวันออกไปยังตะวันตกแบบเป็นเส้นตรงทั้งปี แต่ในบางช่วงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นอ้อมทางใต้เป็นหลักนานถึง 8 เดือนด้วยกัน ซึ่งในต่างประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับพิกัดในที่ตั้งประเทศนั้นๆ และด้วยตำแหน่งของประเทศไทย ที่อยู่เหนือเขตเส้นศูนย์สูตรที่ค่อนข้างมีอากาศร้อนในช่วงเวลากลางวัน ดังนั้น การออกแบบบ้านหรืออาคารในประเทศไทยจึงมักหลีกเลี่ยงการวางอาคารด้านยาวเข้าหาแดดโดยตรง เพราะอุณหภูมิที่ร้อนจัดในช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นไป อาจทำให้ผู้อาศัยต้องสิ้นเปลืองค่าไฟมากกว่าที่ควร ทำให้สรุปได้คร่าวๆว่าทิศใต้(แดดอ้อมใต้)และทิศตะวันตก ถือเป็นทิศของแสงแดดสำหรับการอยู่อาศัย ที่มีลมเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดความร้อนทั้งภายนอกบ้านและในบ้านอีกด้วย

ดังนั้นการออกแบบบ้าน จึงให้ความสำคัญในเรื่องแสงแดดยามบ่ายและทิศทางลมที่จะตามมาในช่วงท้ายของแต่ละวัน การออกแบบบ้านในปัจจุบันจึงต้องตอบรับทิศทางลมที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงหน้าหนาว และลมมรสุมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงหน้าร้อนและหน้าฝน ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้บ้านมีอากาศหมุนเวียนอย่างพอดีและไม่ร้อนจนผู้อาศัยรู้สึกอึดอัด

นอกจากนี้แสงแดดยังสร้างมิติให้กับบ้านทั้งหลังได้อย่างดี อย่างเช่นการออกแบบบ้านของ NIRVANA ที่มีการออกแบบช่องกระจกขนาดใหญ่ หรือช่องกระจกขนาดยาว เพื่อการทอดผ่านของแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาภายในตัวบ้าน ที่เป็นจุดเชื่อมความรู้สึกจากภายนอกบ้านสู่ภายในบ้านได้เป็นหนึ่งเดียว และยังให้ประโยชน์ในด้านแสงที่สว่างในจุดที่สำคัญในบ้าน ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย อีกทั้งยังสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ลดพลังงานไฟฟ้า ให้คุณรู้สึกสบายเมื่อพักผ่อนตลอดทั้งวัน

บ้านที่ดีจึงไม่ใช่เพียงบ้านที่สวยเพียงอย่างเดียว แต่การออกแบบอย่างเข้าใจ และยังให้ความสำคัญกับบทบาทบริเวณพื้นที่โดยรอบ ทำให้เราไม่รู้สึกขาดหายไปจากธรรมชาติ แต่กลับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน บ้านจึงอยู่สบาย ผ่านไปกี่ปีก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนวันแรกที่เข้ามา

ค้นหาตัวตนของคุณจากทุกโครงการ

#ProudToBeYou #เพราะชีวิตออกแบบได้

#NirvanaDaii #NirvanaHome