WORKSPACE TREND UPDATE: Bring Your Own Device เทรนด์ใหม่ในโลกการทำงานของอนาคต

ช่องทางอื่น ๆ

07/08/2019

WORKSPACE TREND UPDATE: Bring Your Own Device เทรนด์ใหม่ในโลกการทำงานของอนาคต

วิถีการทำงานทุกวันนี้เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีจำนวนมหาศาล ที่ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้น Smart Device ใกล้ตัวอย่างสมาร์ทโฟน แทปเล็ต โน๊ตบุ๊ค และบรรดาแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งในเครื่องมือเหล่านั้น โดยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่รู้สึกมั่นใจ สบายใจ และอยากใช้อุปกรณ์ที่เป็นของตัวเองเพื่อทำให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลมากกว่าที่จะใช้ของส่วนกลางจากบริษัท จนเกิดเป็นแนวคิด Bring Your Own Device (BYOD) หรือการอนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ หรือเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กของบริษัทเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วง ซึ่ง BYOD นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ทำให้เจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนกำหนดเป็นนโยบายและใช้งานจริง

 

A person using a computerDescription automatically generated

ทำไมต้อง Bring Your Own Device

ว่ากันว่าเทรนด์ Bring Your Own Device สามารถสร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ให้กับธุรกิจได้ โดยเฉพาะ Mobile Application ที่เปรียบเสมือนอาวุธเพิ่มศักยภาพการทำงาน เนื่องจากส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย รวดเร็ว จึงช่วย เปลี่ยนเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย และสามารถบริหารจัดการโซลูชั่นได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรเหมือนที่ผ่านมา ผนวกกับความคุ้นชินในเครื่องไม้เครื่องมือที่ตัวเองเป็นเจ้าของ ยิ่งติดปีกให้พนักงานทำงานได้อย่างคล่องตัว มีความยืดหยุ่นทั้งด้านเวลาและสถานที่ ดังนั้นไม่ว่าอยู่ในออฟฟิศหรือออกไซท์งานก็สามารถเข้าถึงข้อมูลจำเป็นและทำงานต่อได้ทันที

ในแง่ขององค์กรได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นกัน ทั้งลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ ซ่อมบำรุง และบริหารจัดการอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท สามารถจัดระเบียบการเข้า-ออกระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือทำสถิติการใช้แน็ตเวิร์คจากอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดสรรเทคโนโลยีในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า นอกจากนี้หากบริษัทมีนโยบาย BYOD ที่ชัดเจน ยังช่วยส่งเสริมความรักและภาคภูมิใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรได้อีก เนื่องจากพวกเขารู้สึกถึงอิสรภาพและความสามารถในการคอนโทรลงานต่างๆ ผ่านเครื่องไม้เครื่องมือที่คุ้นเคย ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้การใช้งานใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้อัตราการเกิดข้อผิดพลาดในการใช้เครื่องมือลดลง

 

A person standing in front of a computerDescription automatically generated

Bring Your Own Device หากจะใช้ต้องรัดกุม

แม้เทคโนโลยีจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนทำงาน แต่ในทางกลับกันยังมีความเสี่ยงในหลายๆ เรื่อง ที่ยังเป็นความท้าทายของการนำนโยบายนี้มาใช้ โดยเฉพาะเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล ยิ่งการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ขององค์กรเป็นไปได้อย่างสะดวกมากเท่าไร ความเสี่ยงในการรั่วไหลก็ยิ่งมากขึ้นเมื่ออุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามามีบทบาท ไม่ว่าจะเครื่องถูกขโมย หรือโดนมัลแวร์เล่นงานจนข้อมูลสูญหาย

แม้เทคโนโลยีคลาวด์จะช่วยลดความเสียหายของข้อมูลได้ผ่านการแบ็คอัพสม่ำเสมอ แต่ก็ไม่อาจป้องกันด้านการขโมยข้อมูล บริษัทไม่สามารถควบคุมชนิดหรือรุ่นของอุปกรณ์ที่พนักงานใช้เป็นประจำได้จึงเป็นความเสี่ยงที่ท้าทายสำหรับการสร้างมาตรการป้องกันที่เป็นระบบเดียวกันด้วยงบประมาณที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการใช้งานส่วนตัวโดยขาดความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของมาตรการความปลอดภัย ยิ่งความปลอดภัยที่รัดกุม ยิ่งมีข้อกำหนดมากขึ้น อาทิ นโยบายเกี่ยวกับพาสเวิร์ด การลงโปรแกรม รวมไปถึงการควบคุมและกำชับในแง่การให้ผู้อื่นยืมอุปกรณ์ ซึ่งมักก่อให้เกิดคำถามเรื่องการรักษาสิทธิส่วนบุคคลตามมา

A living room filled with furniture and a large windowDescription automatically generated

 

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหลายสำนักต่างมีคำแนะนำใกล้เคียงกันว่าการทำนโยบาย Bring Your Own Device ให้เห็นผลนั้น สำคัญอยู่ที่ความชัดเจนของบริษัทซึ่งต้องประเมินวิเคราะห์อย่างรอบด้านและประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบข้อตกลงดังกล่าว โดยครอบคลุมทั้งความปลอดภัย ประเภทของอุปกรณ์ไอที สิทธิของพนักงาน จนถึงการจัดการกรณีพนักงานลาออก และสุดท้ายคือการทบทวนตรวจสอบนโยบายจากการใช้งานจริงอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาจุดอ่อนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรในท้ายที่สุด

Nirvana @Work โฮมออฟฟิศสำหรับธุรกิจแห่งอนาคต มาพร้อมดีไซน์โมเดิร์นล้ำสมัย กับพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น รองรับฟังก์ชั่นตามเทรนด์การทำงานใหม่ๆ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เพื่อขยายขีดจำกัดการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

 

#DetailsMakeMagic #Design #NirvanaHome #NirvanaDaii #NirvanaLivingRevolution #NaturalModern #Nirvana@Work