Workspace Trends: อัพเดทเทรนด์การทำงาน ในออฟฟิศแห่งอนาคต

ช่องทางอื่น ๆ

01/02/2021

โลกแห่งการทำงานมีความเปลี่ยนแปลงและน่าตื่นเต้นเสมอ โดยเฉพาะยุคต่อจากนี้ที่คนรุ่นใหม่อย่างเจน Z จะกลายเป็นแรงงานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นที่คาดการณ์กันว่าสไตล์การทำงานอันคุ้นเคยของรุ่นก่อนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยพบว่ามี 4 คีย์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้

A person preparing food in a kitchenDescription automatically generated

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI

การพัฒนาอย่างเข้มข้นตลอดปีที่ผ่านมาได้เพิ่มขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เทียบเท่าหรือดีกว่าแรงงานมนุษย์ในหลายๆ สายงาน ด้วยคุณสมบัติเด่นในการอุดช่องว่างบางข้อของการทำงานโดยมนุษย์ เช่น จัดการข้อมูลจำนวนมาก ประมวลผลข้อมูลเชื่อมโยงปัญหาเข้ากับวิธีแก้ไขต่างๆ ได้โดยไร้อคติ รวมไปถึงการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งความสามารถดังกล่าวทำให้คนทำงานจำเป็นต้องเร่งอัพสกิลเพื่อให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มนี้จะเกิดการปรับตัวร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI ในแบบส่งเสริมกันและกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทักษะในการใช้งาน AI ให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อมีเวลาโฟกัสงานที่ต้องใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณในการตัดสินใจ หรืองานสร้างสรรค์ อันเป็นงานที่ AI ไม่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้

A picture containing window, indoorDescription automatically generated

Employee Experience คือ หัวใจหลักแห่งการบริหาร

เทคโนโลยี ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการทำงานยุคใหม่และในอนาคต แต่หัวใจหลักที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นก็คือ “พนักงาน” ดังคำกล่าวที่ว่า “Without your employees, you have no customer experience. – ไม่มีพนักงาน ก็ไม่มีประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า” วัฒนธรรมร่วมขององค์กรยุคใหม่ จึงไม่เพียงมุ่งเน้นไปที่การสร้างความผูกพัน (Engagement) เท่านั้น แต่ยังเน้นการสร้าง Employee Experience หรือประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน เพราะการดูแลเอาใจใส่พนักงานส่งผลโดยตรงต่อ Touchpoint ทุกจุดที่ลูกค้าจะพบ อีกทั้งช่วยให้องค์กรดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไว้ได้ ตลอดจนส่งมอบวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องไปยังคนทำงานเจนเนอเรชั่นต่อไปหลังจากพนักงานเกษียณหรือลาออกได้อีกด้วย

A group of people sitting at a tableDescription automatically generated

ทีมที่แข็งแกร่ง คือแรงผลักดันที่ดีที่สุด

ทุกองค์กรล้วนตระหนักถึงความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเป็นอย่างดี การพัฒนาทีมจะยิ่งโดดเด่นขึ้น  จะเน้นรับรู้ความสำเร็จ ความทุ่มเท และผลการทำงานในระดับทีมมากกว่ารายบุคคล การร่วมมือกันข้ามแผนก หรือ Collaboration จะเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานร่วมกันของกลุ่มทักษะที่หลากหลายและมุมมองที่แตกต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ได้สร้างสรรค์และรอบด้านยิ่งขึ้น การฝึกอบรมต่างๆ จึงไม่เพียงพัฒนาความสามารถรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังเน้นการเพิ่ม Team Building Skills เช่น  ทักษะการร่วมมือ ประสานงาน การสื่อสาร การเบรนสตอร์ม ไปจนถึงทักษะการเป็นผู้นำ

A group of people standing in a roomDescription automatically generated

ที่ปรึกษา คุณค่าอันล้ำค่าขององค์กร

การเพิ่มระดับความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ ผลักดันให้คนทำงานก้าวข้ามขีดจำกัด รวมไปถึงการรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ล้วนต้องอาศัยพี่เลี้ยง มีผลสำรวจชี้ว่า 91% ของคนยุคมิลเลนเนียมต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นอันดับต้นๆ และวิธีการหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วก็คือ การเรียนรู้ผ่านระบบที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentorship program) ที่จะมาเป็นโค้ชคอยชี้แนะแนวทางทั้งเรื่องการทำงาน การใช้ชีวิตในที่ทำงาน การสร้างไอเดียความคิด ตลอดจนการสร้างความมั่นใจแก่พนักงาน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานำพาให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่บันไดแห่งความสำเร็จอย่างที่มุ่งหวัง

สร้างความสำเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกับ Nirvana @Work โฮมออฟฟิศสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยพื้นที่สำหรับการทำงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง สมบูรณ์ด้วยสเปซสำหรับทีมเวิร์คและนวัตกรรมแห่งอนาคต

#DetailsMakeMagic #Design #NirvanaHome #NirvanaDaii #NirvanaLivingRevolution #NaturalModern #CreateYourOwnCulture #Nirvana@WORK