Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

  • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
  • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
  • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
  • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนา บุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

30 งานที่พบทั้งหมด

Graphic Designer

งานประจำ
เกษตรนวมินทร์
3 weeks ago
เงินเดือนต่อรองได้

Sale Executive อุดรธานี (สัญญาจ้าง)

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
4 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ชั่วคราว 3 เดือน)

สัญญาจ้าง
อาคารซันทาวเวอร์
4 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

Senior Project Manager

งานประจำ
Maldives
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

ผู้จัดการอาคาร

งานประจำ
โครงการบันยันทรี
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

วิศวกร ประจำโครงการ (กรุงเทพและปริมณฑล)

งานประจำ
กรุงเทพและปริมณฑล
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ Element Bangna

งานประจำ
บางนา (กม.13)
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

นศ.ฝึกงาน

สัญญาจ้าง
ประจำโครงการที่ได้รับมอบหมาย
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้