Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

  • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
  • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
  • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
  • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนา บุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

-  วิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
-  เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองพื่อให้ได้สินค้าที่ราคาดีที่สุด
-  เจรจากับผู้ขาย ควบคุมดูแลการส่งมอบสินค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
-  ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
-  ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานของงานจัดซื้อจัดจ้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

2.ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 7-10 ปี ประสบการณ์ในการบริหารทีม 3 ปี

3.มีประสบการณ์จัดซื้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4.มีทักษะในการการเจรจาต่อรอง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

5.สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.สามารถใช้ MIcrosoft Office ได้คล่อง

ตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสนใจ (3)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

งานประจำ
ประจำโครงการ
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดร (สัญญาจ้าง 2 ปี)

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ
อาคารซันทาวเวอร์
7 months ago
เงินเดือนต่อรองได้