Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

  • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
  • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
  • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
  • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

ที่เนอวานาไอดิ เราเชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้แสดงศักยภาพในการทำงาน เพื่อโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน และการทำงานที่อิสระ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอไอเดียในการทำงานได้อย่างเต็มที มีระบบสนับสนุนการทำงานต่างๆที่มีความทันสมัย และการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรมด้วยการวัดผลแบบ OKRs ที่จะทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร เนอวานาเราใส่ใจถึงสุขภาพและความสุขของพนักงานในการทำงานเป็นหลัก ด้วยสวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น fitness กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมชมรมดนตรี ค่ายอาสา ชมรมวิ่ง และปาร์ตี้สังสรรค์ตลอดทั้งปี ที่จะสร้างความสุขให้พนักงาน พร้อมทั้งสุขภาพที่แข็งแรง ( ตามหลัก work life balance )

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Client Service

งานประจำ
โครงการบันยันทรี
9 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

1.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท,คนในบริษัท(ฝ่ายต่างๆ) เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องที่ลูกค้าแจ้งมาได้รับการดูแล 
2.ดูแล,ตรวจตราและรักษาผลประโยชน์ที่ลูกค้าควรได้รับและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
3.เป็นที่ปรึกษาของลูกค้าทั้งเรื่อง Spec บ้าน Specวัสดุ การตกแต่ง สินเชื่อธนาคาร และงานก่อสร้างพื้นฐาน
4.ติดตามผลการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต
5.ติดตามการชำระค่าสินค้าให้ครบตามจำนวน และให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
6.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปริญญาตรี สาขา การตลาด บริหารทั่วไป

2.มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

5.มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน พอใช้

6.ประจำโครงการศรีนครินทร์ (สวนหลวงร.9)

ตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสนใจ (3)

พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

พนักงานพาร์ทไทม์

พาร์ทไทม์
เกษตร นวมินทร์
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

ผู้จัดการอาคาร

งานประจำ
โครงการบันยันทรี
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้