Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

 • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
 • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
 • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
 • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
 • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนา บุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ Element Bangna

งานประจำ
บางนา (กม.13)
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 1. ดูแลจัดทำเอกสารตามกระบวนการทำเอกสารของฝ่ายต่างๆ ที่กำหนดไว้
 2. ประสานงานทั้งภายในโครงการ และระหว่างผู้รับเหมา โครงการและสำนักงานใหญ่ให้การทำงานมีความราบรื่นถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 3.  จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบให้สามารถตรวจสอบและส่งมอบข้อมูลได้
 4. สนับสนุนงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทตามความเหมาะสม
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

        1.จบปริญญาตรีทุกสาขา

        2.ชายหรือหญิง  อายุระหว่าง  20 -35  ปี

        3.ประสบการณ์ในสายงาน  2-4   ปี   

        4.สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ดี

ตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสนใจ (3)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

งานประจำ
ประจำโครงการ
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดร (สัญญาจ้าง 2 ปี)

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้