Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

 • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
 • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
 • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
 • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
 • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนา บุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Sale Executive อุดรธานี (สัญญาจ้าง)

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
4 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

- ต้อนรับและแนะนำลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ 
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการบ้านและบริการลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และฝ่าย FNS ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการโอนกรรมสิทธิ์  
- ปิดการขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

-ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 3. บุคลิกหน้าตาดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรอง 
 4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 6. มีความคล่องตัวในการเดินทาง
 7. ประสบการณ์ในสายงาน   3  ปี ขึ้นไป 

ตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสนใจ (1)

Sale Executive

งานประจำ
ประจำโครงการ
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้