Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

  • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
  • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
  • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
  • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนา บุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

- ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง(Civil)และงานระบบ(M&E) 
- ให้ข้อมูลและคำปรึกษาในการแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อยแก่ผู้ควบคุมโครงการและผู้รับเหมา
- ตรวจสอบวัสดุที่ทางผู้รับเหมาหรือบริษัทฯสั่งมาใช้งานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- สรุปความคืบหน้า และรายงานปัญหาของการเกิดข้อบกพร่อง เพื่อดำเนินการแก้ไข

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.อายุไม่เกิน 35 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ,โยธา

3.มีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

4.สามารถใช้ Autocad และ MS Officeได้

5.มีมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ส่วนตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสนใจ (3)

วิศวกร ประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี (สัญญาจ้าง 2 ปี)

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

Erection

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

นศ.ฝึกงาน

สัญญาจ้าง
ประจำโครงการที่ได้รับมอบหมาย
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้