career image
งานประจำ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC

เกษตร นวมินทร์

- ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง(Civil)และงานระบบ(M&E) 
- ให้ข้อมูลและคำปรึกษาในการแก้ไขงานที่ไม่เรียบร้อยแก่ผู้ควบคุมโครงการและผู้รับเหมา
- ตรวจสอบวัสดุที่ทางผู้รับเหมาหรือบริษัทฯสั่งมาใช้งานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- สรุปความคืบหน้า และรายงานปัญหาของการเกิดข้อบกพร่อง เพื่อดำเนินการแก้ไข

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.อายุไม่เกิน 35 ปี

2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ,โยธา

3.มีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

4.สามารถใช้ Autocad และ MS Officeได้

5.มีมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ส่วนตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน