Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

 • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
 • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
 • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
 • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
 • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

ที่เนอวานาไอดิ เราเชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้แสดงศักยภาพในการทำงาน เพื่อโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน และการทำงานที่อิสระ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอไอเดียในการทำงานได้อย่างเต็มที มีระบบสนับสนุนการทำงานต่างๆที่มีความทันสมัย และการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรมด้วยการวัดผลแบบ OKRs ที่จะทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร เนอวานาเราใส่ใจถึงสุขภาพและความสุขของพนักงานในการทำงานเป็นหลัก ด้วยสวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น fitness กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมชมรมดนตรี ค่ายอาสา ชมรมวิ่ง และปาร์ตี้สังสรรค์ตลอดทั้งปี ที่จะสร้างความสุขให้พนักงาน พร้อมทั้งสุขภาพที่แข็งแรง ( ตามหลัก work life balance )

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

 • {{ file.name }}
  {{ file.type }}
*** กรุณาแนบไฟล์ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร