THE MOST RATTANATHIBET คอนโดมิเนียม ที่มอบความสุข..ทุกการใช้ชีวิต.. สุขจากงานที่สำเร็จ.. สุขท่ามกลางชีวิตธรรมชาติ.. สุขจากเสียงหัวเราะและผู้คน.. สุขกับการดูแลสุขภาพ.. และ สุขจากการใช้ชีวิต.. ใกล้ชิดทุกความสะดวกสบาย

ลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษก่อนใคร

แชทคุยกับเราเลย แชทคุยกับเราเลย

แนวคิดโครงการ

The MOST RATTANATHIBET คอนโนมิเนียม สุขที่สุด.. ทุกการใช้ชีวิต

MAKE THE MOST

OF YOUR HAPPINESS

THE MOST RATTANATHIBET คอนโดมิเนียม ที่มอบความสุข..ทุกการใช้ชีวิต.. 100 Functions 1000 Lifestyle ความสุขจากงานที่สำเร็จ.. ความสุขท่ามกลางชีวิตธรรมชาติ.. ความสุขจากเสียงหัวเราะและผู้คน.. ความสุขกับการดูแลสุขภาพ.. และความสุขจากการใช้ชีวิต.. ใกล้ชิดทุกความสะดวกสบาย

MAKE THE MOST

OF YOUR HAPPINESS

THE MOST RATTANATHIBET คอนโดมิเนียม ที่มอบความสุข..ทุกการใช้ชีวิต.. 100 Functions 1000 Lifestyle ความสุขจากงานที่สำเร็จ.. ความสุขท่ามกลางชีวิตธรรมชาติ.. ความสุขจากเสียงหัวเราะและผู้คน.. ความสุขกับการดูแลสุขภาพ.. และความสุขจากการใช้ชีวิต.. ใกล้ชิดทุกความสะดวกสบาย

green living

ข้อมูลโครงการ

The MOST RATTANATHIBET

พื้นที่โครงการ :
5-0-84 ไร่
ประเภทโครงการ :
คอนโดมิเนียม 45 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
รูปแบบห้องชุด :
1,832 ยูนิต
จํานวนห้องชุด :
1 ห้องนอน 24 ตร.ม.
1 ห้องนอน 28 ตร.ม.
1 ห้องนอน PLUS 35 ตร.ม.
1 ห้องนอน DOUBLE SPACE 24 ตร.ม.
1 ห้องนอน DOUBLE SPACE 28 ตร.ม.
2 ห้องนอน DOUBLE SPACE 35 ตร.ม.
จำนวนที่จอดรถ :
737 คัน

ที่ตั้งโครงการ

The MOST RATTANATHIBET